सोमवार, ३० जुलै, २०१२

तू आज नाही आलास


तू आज नाही आलास
... उद्या येशील !!
उद्या नाही .....
तर परवा येशील ...!!

पण आज ना उद्या
तुला यावंच लागेल ...
हे तुलाही माहित आहे आणि मलाही.

पण असे किती दिवस आणि किती महिने
तू कोरड्याने तुडवत जाणार आहेस ...?
तुझ्या करड्या नी कोरड्या पावलांच्या
टाचेखाली काय काय तुडवत चाल्लायस...
हे एकदा ओल्या नजरेने पाहून तरी घे ...
ये ....

तू येशीलच कधीतरी ...
हे नक्की ...
पण वरातीमागून यावेत घोडे
तसा येऊन उपयोग काय ....?
तहानलेली माती आणि
तहानलेली गोठ्यात गाय ....!!

आभाळभर पाखरं आहेत ...
नभ आहे ... वारा आहे ...
सारं.....सारं... सारं आहे ....
फक्त नाहीस तो तू.

आणि तुझ्याशिवाय काहीच नाही
हे तुलाही माहित आणि मलाही


नक्षत्रांच्या कोरड्या दिठीशी


नक्षत्रांच्या कोरड्या दिठीशी
फुटकी ओंजळ .. तुटकी वेल
अन् राजाच्या खुर्चीपुढती
लिहिले कोणी सारे आलबेल

या खेपेला नाही आला
त्या खेपेला येईल म्हणून
ओसरीतल्या बाजेवारची
म्हातारी मेली कण्हून कण्हून

कोण सांगतो भविष्य इथले
कोणाच्या ओठी जयजयकार
तिथे रडवेला होतो तान्हा
इथे माजतो हाहाकार

शुक्रवार, ६ जुलै, २०१२

पाऊस झरताना झाडीचा

पाऊस झरताना झाडीचा
सये पाऊस तुझा होतो....

रानामधल्या धानावरून
पाणी गाणी गात ओघळताना
ताटांच्या पानांवरून ताटात
गुद्गल्या करत उतरताना
गार भरल्या रानावनात
आपला नाद घुमवीत जातो...
पाऊस झरताना झाडीचा
सये पाऊस तुझा होतो....

थरारत तू झाडाखाली
चिंब चिंब होत जातेस
नंतर तुला भान नसतं
चिखलातून चालत राहतेस
झरझर धार झरतानाही
तुझा असून तुझा नसतो
पाऊस झरताना झाडीचा
सये पाऊस तुझा होतो....

शेन काढ ... चारा घाल
तुझी कामं चालूच असतात
गुरं मात्र गोठ्यामधली
अजिबात भिजत नसतात
माझं हसणं साहवत नाही
तुला आपला छेडीत जातो
पाऊस झरताना झाडीचा
सये पाऊस तुझा होतो....- गजानन मुळे
www.facebook.com/kadhichaithemi

मधून